Mayıs 16, 2015
ayna nöronlar

Ayna Nöronlar

Nisan 4, 2015

Çoklu Kişilik Bozukluğu Psikolog Adana İbrahim TOPACIK

Mart 3, 2015
Kini Çözmek, adana psikolog ibrahim topacık

Kini Çözmek

Birçoğumuz nasıl kine saplanmış olduğumuzun ve onun hayatımızı nasıl yönettiğinin farkına varmayız. Şeyleri dünyadaki doğru yerlerine oturtmak ve sevginin hayatımızın merkezinde hak ettiği yeri alması için […]
Şubat 26, 2015
kötü öteki öfke patlamaları

Kötü Öteki – Öfke Patlamaları

Kendimizi kinin kıskacından kurtarmanın en önemli adımı onu yerinde tutan temel taşı fark etmektir: “Kötü öteki” takıntısı. Kötü öteki bizi sevmeyen ya da bize kötü davranan […]
Şubat 25, 2015
Sizin Olanı Takdir Etmek, adana psikolog ibrahim topacık

Sizin Olanı Takdir Etmek

Kendini sevmeyi geliştirmenin bir sonraki adımı, başkasına verebilmek için, sizin olanı takdir edebilmektir. Her birimizin, özellikle de kendi varlığıyla ortaya çıktığında dünyaya yapacağı kendi özel katkısı […]
Şubat 24, 2015
Sağaltıma İyi Tanımlanmış Bir Çerçeve İle Başlamak psikolog adana

Psikoterapiye İyi Tanımlanmış Bir Çerçeve İle Başlamak

En baştan açık, sağlam ve iyi betimlenmiş bir terapötik çerçeve oluşturmak önemlidir. Elimde bu konuda somut veriler olmamasına karsın, genelde eğitim alan psikoterapistlere bu konunun öneminin […]
Şubat 6, 2015

Psikodinamik görüşmenin geleneksel tıbbi görüşmeden farkları nelerdir?

Psikodinamik görüşme geleneksel öykü almadan önemli noktalarda farklılaşır. Glen Gabbard (1990) bu iki görüşme türü arasındaki beş önemli farkı ustaca özetlemiştir. (l) Geleneksel tıbbi görüşmede hekimler […]
Kasım 14, 2014
kişiler arası aktarım ilişkisi

Aktarım İlişkisi

Kişilerarası psikoterapi(KlT)’nin bir ayırt edici özelliği de terapötik ilişkiye dair aktarımın ele alınmamasıdır. Bu özellik bilişsel davranışçı terapi ve çözüm odaklı terapilerle ortaktır. Kuşkusuz bu durum […]
Ekim 31, 2014
psikolog-psikiyatrist-farkı-adana

Psikolog – Psikiyatrist Farkı

Aldıkları eğitimin içeriğinden de anlaşılacağı gibi psikologlar ile psikiyatristler arasında benzerlikler ve farklılıklar olması da pek tabiidir. Farklılıklarını belirtmeye çalışırsak; psikologlar insanların davranış problemlerinin kökenini ruhsal […]
Ekim 25, 2014
ilk psikoterapi seansı

Danışan ve Psikolog İçin İlk Psikoterapi

İlk buluşma, hem tedaviye gelen kişinin hem de psikoterapistin yaşamında yeni bir olaydır. Bu, her iki taraf için, eski benliklerine yeni bir şey mal etme durumunun […]
Ekim 16, 2014

Kucaklayıcı Çevre Kavramı Sağaltım Sürecine Nasıl Katkı Sağlar?

Yoğun psikoterapiye başlamadan önce hasta ile terapistin, terapinin amaçları, yöntemi, her katılımcının rolü ve sorumlulukları ve bu sorumlulukların sınırları konularında anlaşmaları önemlidir. Güdülenmeleri iyi olan ve […]
Ekim 2, 2014

Uygun Mesafe Kavramı Sağaltıcı Girişime Nasıl Rehberlik Eder?

Uygun mesafe kavramı psikanalitik yazına Maurice Bouvet tarafından 1958 yılında sunulmuş, daha sonra Michael Balint’in klinik psikanalitik çalışmalarında ve Margaret Mahler’in çocuk gelişimi ile ilgili gözlemlerinde […]
Eylül 29, 2014

Adana Psikolog

Psikolojik rahatsızlıkları ilaç tedavisi kullanmadan çeşitli terapi ve egzersizlerle çözmeye çalışan doktorlara psikolog denir. Psikologlar sadece psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmekle kalmaz bunun yanı sıra, evlilik ve […]