ilk psikoterapi seansı
Danışan ve Psikolog İçin İlk Psikoterapi
Ekim 25, 2014
çift terapisi adana
Kısa Çift Terapisinde Terapinin Odağı
Kasım 1, 2014
Psikolog – Psikiyatrist Farkı
psikolog-psikiyatrist-farkı-adana

psikolog-psikiyatrist-farkı-adana

Aldıkları eğitimin içeriğinden de anlaşılacağı gibi psikologlar ile psikiyatristler arasında benzerlikler ve farklılıklar olması da pek tabiidir.

Farklılıklarını belirtmeye çalışırsak; psikologlar insanların davranış problemlerinin kökenini ruhsal ve zihinsel durumlarında ararlar. Kişinin bu problemle başedebileceği yetileri geliştirmesi ile burada bulunan açmazlarını çözüme kavuşturma yönünde rehber ve destekleyici olurlar. Tüm korkularımızın genellikle travmatik yaşam öyküsünde saklı olduğu keşfedilince korkuları aşma konusunda sonuca daha da yaklaşılmış olunur. Örneğin, karanlık korkusu, bir dönüm noktası olarak karanlıkta ani ve şiddetli gürültü, zarar görme…vb. yaşanmışlığı ile artık karanlık olduğundan çok daha korkutucu, güvensiz, uzak durulması gereken hale gelmiştir. Bir başka örnek, sürekli şiddet görerek yetiştirilmiş bir çocuğun yetişkinliğinde kendisi ve çevresi hakkındaki duygularının bir yöne doğru eğilmesi gözlenir. Benlik değersizliği, içe kapanıklılık, narsisistik büyüklenme, suça yönelim gibi kördüğüm olmuş problemler ancak terapi konusunda uzman bir psikoloğun yardımı ile yüzleşilip çözümlenecek problemlerdir.

Psikiyatrisler ise davranış problemlerin her ne kadar travmatik yaşam öyküsünden kaynaklandığı gerçeğini teslim etseler dahi psikoterapi alanında uzmanlaşmayan psikiyatristler, tüm tedavinin, beyindeki kimyasalların doğru oranda salınımını destekleyecek, regüle edecek yahut baskılayacak ilaçlarla yapılabileceğine inanmaktadırlar. Pek tabii sadece beyin kimyasalları kaynaklı rahatsızlıklar da söz konusudur. Araştırmalar bazı psikotik rahatsızlıkların temel kaynağının yaşam öyküsünden bağımsız da gerçekleşebileceğini belirtmişlerdir. Ancak beynin kimyasalları kaynaklı problemler travmatik yaşam öyküsü kaynaklı problemlerden hiçbir zaman daha fazla değildir.

Problemlerim için kime başvurmalıyım sorusuna verilecek en iyi cevap, psikoterapi alanında uzmanlaşmış bir psikologa başvurulmalıdır. Eğer psikoloğunuz gerekli görürse bir psikiyatriye de başvurmanız konusunda sizi yönlendirecektir.

Psikolog İbrahim TOPACIK – ADANA