Eylül 29, 2014

Adana Psikolog

Psikolojik rahatsızlıkları ilaç tedavisi kullanmadan çeşitli terapi ve egzersizlerle çözmeye çalışan doktorlara psikolog denir. Psikologlar sadece psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmekle kalmaz bunun yanı sıra, evlilik ve […]
Ekim 2, 2014

Uygun Mesafe Kavramı Sağaltıcı Girişime Nasıl Rehberlik Eder?

Uygun mesafe kavramı psikanalitik yazına Maurice Bouvet tarafından 1958 yılında sunulmuş, daha sonra Michael Balint’in klinik psikanalitik çalışmalarında ve Margaret Mahler’in çocuk gelişimi ile ilgili gözlemlerinde […]
Ekim 16, 2014

Kucaklayıcı Çevre Kavramı Sağaltım Sürecine Nasıl Katkı Sağlar?

Yoğun psikoterapiye başlamadan önce hasta ile terapistin, terapinin amaçları, yöntemi, her katılımcının rolü ve sorumlulukları ve bu sorumlulukların sınırları konularında anlaşmaları önemlidir. Güdülenmeleri iyi olan ve […]
Ekim 25, 2014
ilk psikoterapi seansı

Danışan ve Psikolog İçin İlk Psikoterapi

İlk buluşma, hem tedaviye gelen kişinin hem de psikoterapistin yaşamında yeni bir olaydır. Bu, her iki taraf için, eski benliklerine yeni bir şey mal etme durumunun […]
Ekim 31, 2014
psikolog-psikiyatrist-farkı-adana

Psikolog – Psikiyatrist Farkı

Aldıkları eğitimin içeriğinden de anlaşılacağı gibi psikologlar ile psikiyatristler arasında benzerlikler ve farklılıklar olması da pek tabiidir. Farklılıklarını belirtmeye çalışırsak; psikologlar insanların davranış problemlerinin kökenini ruhsal […]
Kasım 14, 2014
kişiler arası aktarım ilişkisi

Aktarım İlişkisi

Kişilerarası psikoterapi(KlT)’nin bir ayırt edici özelliği de terapötik ilişkiye dair aktarımın ele alınmamasıdır. Bu özellik bilişsel davranışçı terapi ve çözüm odaklı terapilerle ortaktır. Kuşkusuz bu durum […]